FIRMAST

ENEK Elektriehitus OÜ

ENEK OÜ alustal aastal 2009 väikefirmana elektritöödega.